card

ГГТХМНийгэмлэг нь дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн

Улсын стандарт:

Бодис Материалын гал тэсрэлтийн аюул, үзүүлэлтийн дэс дараалал ба тэдгээрийг тодорхойлох аргууд

Агааржуулалтын систем Аэродинамик аргаар турших

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн фотолюминсцент систем, системийн элемент ангилал техникийн шаардлага хяналтын арга

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандартын систем

Барилгын норм дүрэм:

Барилга байгууламж, өрөө тасалгааны галын болон тэсрэлтийн аюулын ангилалыг тодорхойлох

Барилга байгууламжийн утаа эсэргүүцэн хамгаалах системийг хүлээлцэх болон шалгах аргачлал барилгын дүрэм

Гэрэлтүүлэгч галын аюулгүйн шаардлага ба турших заавар

Галын аюулгүйн норм, гал унтраах автомат төхөөрөмж ба галын автомат дохиоллоор хамгаалах барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Барилгын норм дүрэмд шүүмж редакц:

Манай нийгэмлэг нь доорхи Барилгын Хөгжлийн Төв барилгын норм дүрэмд шүүмж, редакц хийсэн. Үүнд:

Цахилгааны кабель галын аюулын зэрэглэлийн тодорхойлох арга ангилал

Цахилгаан тоноглолын хийц арматурын галын аюулын шаардлага туршилтын арга

Гамшигаас Хамгаалах Төлөвлөгөө:

‘Улаанбаатар’ хэвлэл констракшны төв байрны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө

‘Магнай трейд’ хувьцаат компанийн төв болон орон нутгийн шатахууны агуулахуудын ‘гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө’-ний ажлыг хийж дуусгаад байна.

Contact Seller