Угаарын хий мэдрэгчийг ашиглах зааварчилгаа

Угаарын хий мэдрэгчийг ашиглах зааварчилгаа

Угаарын хий мэдрэгчийг ашиглах зааварчилгаа

Дэлгэрэнгүй
Гамшиг, гал түймрээс хамгаалах Монголын нийгэмлэг нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүсэлтээр гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна.

Гамшиг, гал түймрээс хамгаалах Монголын нийгэмлэг нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүсэлтээр гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна.

Гамшиг, гал түймрээс хамгаалах Монголын нийгэмлэг нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүсэлтээр гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна.

Дэлгэрэнгүй

Contact Seller